thưởng slot_kèo bóng đá hôm nay_tysobongda

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
cá độ bóng đá trên điện thoại ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
2000 Tr2000-11-282003200130,009,52321,161,57012,665,73859.9%3081,57539114
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
2000 Tr2003308Lib308
 
 
 
5,164,007
(40.8%)
174
(56.5%)
11029,678.218,183.1 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP308
 
 
 
1,079,511
(8.5%)
13
(4.2%)
2683,039.327,679.8 
 
 
 
 
 
 
 
   BQ75
(24.4%)
 
 
1,362,122
(10.8%)
38
(12.3%)
3435,845.318,918.4 
 
 
 
 
 
 
 
   CA307
(99.7%)
 
 
3,225,161
(25.5%)
70
(22.7%)
10246,073.718,750.9 
 
 
 
 
 
 
 
   PC304
(98.7%)
 
 
1,548,115
(12.2%)
13
(4.2%)
34119,085.832,938.6 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth273
(88.6%)
 
 
286,822
(2.3%)
 
 
2 143,411.0