mẹo chơi baccarat online_ngành cá cược bóng đá_slot trong game là gì

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
cá độ bóng đá trên điện thoại ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
1993 GE1993-10-25198727,296,82919,907,24613,863,13569.6%$17,602,61315%2952,155467352520
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
1993 GE1987295Lib295
 
64
(21.7%)
5,657,203
(41.4%)
177
(60.0%)
9131,961.621,109.0259
(87.8%)
35
(11.9%)
258
(87.5%)
36
(12.2%)
   NDP294
(99.7%)
110
(37.4%)
943,375
(6.9%)
9
(3.1%)
23104,819.429,480.52
(0.7%)
292
(99.0%)
2
(0.7%)
292
(99.0%)
   Grn79
(26.8%)
15
(19.0%)
32,979
(0.2%)
 
 
   20
(6.8%)
12
(4.1%)
19
(6.4%)
13
(4.4%)
   BQ75
(25.4%)
9
(12.0%)
1,846,384
(13.5%)
54
(18.3%)
2134,192.324,618.5 
 
 
 
 
 
 
 
   Ref207
(70.2%)
23
(11.1%)
2,555,036
(18.7%)
52
(17.6%)
7949,135.319,504.172
(24.4%)
 
 
72
(24.4%)
 
 
   PC295
 
68
(23.1%)
2,191,421
(16.0%)
2
(0.7%)
791,095,710.527,054.64
(1.4%)
290
(98.3%)
1
(0.3%)
294
(99.7%)
   Ind151
(51.2%)
22
(14.6%)
109,324
(0.8%)
1
(0.3%)
2109,324.036,441.333
(11.2%)
30
(10.2%)
34
(11.5%)
29
(9.8%)
   Oth759
 
156
(20.6%)
352,089
(2.6%)
 
 
   87
(29.5%)
126
(42.7%)
87
(29.5%)
128
(43.4%)