nhà cái bóng đá_bong da lu_keonhacai

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
cá độ bóng đá trên điện thoại ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
cá độ bóng đá trên điện thoại Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
2015 GE2015-10-192013201133,476,68825,939,74217,711,98368.3%$6,240,373$73,611,58910%3381,792536675633
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
2015 GE2013338Cons338
 
66
(19.5%)
5,613,633
(31.9%)
99
(29.3%)
12356,703.425,286.646
(13.6%)
291
(86.1%)
46
(13.6%)
291
(86.1%)