cá độ trực tuyến_các thế bài baccarat_chính sách đại lý

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
2015 GE2015-10-1920132011921,727742,931526,06970.8%$193,495$2,243,95010%115410
2011 Tr2011-05-0320132011921,727733,095451,35061.6%10%114832
2011 GE2011-05-0220032011921,727733,094454,26662.0%$185,349$926,74310%1146632
Nov09By2009-11-092003200687,89568,30424,45835.8%$86,24210%161
2008 GE2008-10-1420032006913,462727,875438,55160.3%$178,908$894,54010%11521421
2006 GE2006-01-2320032001908,007750,829479,58063.9%$168,331$841,65510%1151711
2004 GE2004-06-2820032001908,007706,932440,45062.3%$806,47010%11521311
2000 Tr2000-11-2820032001908,007687,143426,61262.1%1154412
2000 GE2000-11-2719961996909,282694,984437,37562.9%$695,25215%115510412
Sep00By2000-09-111996199698,67669,31927,40839.5%$63,98615%151
1997 GE1997-06-0219961996899,942677,164470,27269.4%$656,35115%115612346
1993 Tr1993-10-261996899,942696,870443,48563.6%1155
1993 GE1993-10-251987899,942707,202457,61064.7%$632,08215%116912
1988 GE1988-11-211987873,176644,353481,68274.8%15%114674
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
2015 GE201311Lib11
 
1
(9.1%)
324,816
(62.0%)
11
 
 29,528.729,528.711
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
 
 
   NDP11
 
5
(45.5%)
85,468
(16.3%)
 
 
4 21,367.0 
 
11
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
   Grn11
 
3
(27.3%)
17,630
(3.4%)
 
 
   2
(18.2%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
9
(81.8%)
   Cons11
 
 
 
93,697
(17.9%)
 
 
7 13,385.3 
 
11
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
   Ind6
(54.5%)
 
 
1,310
(0.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth4
(36.4%)
1
(25.0%)
707
(0.1%)
 
 
    
 
1
(9.1%)
 
 
1
(9.1%)
2011 Tr201311Lib11
 
 
 
130,576
(28.9%)
4
(36.4%)
332,644.018,653.7 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP11
 
 
 
136,620
(30.3%)
3
(27.3%)
345,540.022,770.0 
 
 
 
 
 
 
 
   Grn11
 
 
 
17,808
(3.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons11
 
 
 
165,818
(36.7%)
4
(36.4%)
541,454.518,424.2 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth4
(36.4%)
 
 
526
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2011 GE200311Lib11
 
 
 
130,577
(28.9%)
4
(36.4%)
332,644.318,653.91
(9.1%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
8
(72.7%)
   NDP11
 
4
(36.4%)
136,620
(30.3%)
3
(27.3%)
345,540.022,770.04
(36.4%)
7
(63.6%)
5
(45.5%)
6
(54.5%)
   Grn11
 
1
(9.1%)
17,808
(3.9%)
 
 
   1
(9.1%)
10
(90.9%)
 
 
10
(90.9%)
   Cons11
 
1
(9.1%)
165,818
(36.7%)
4
(36.4%)
541,454.518,424.210
(90.9%)
1
(9.1%)
10
(90.9%)
1
(9.1%)
   Oth2
(18.2%)
 
 
527
(0.1%)
 
 
    
 
2
(18.2%)
 
 
1
(9.1%)
Nov09By20031Lib1
 
 
 
5,193
(21.3%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
 
 
6,267
(25.7%)
 
 
1 6,267.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Grn1
 
 
 
807
(3.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons1
 
 
 
11,167
(45.8%)
1
 
 11,167.011,167.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Ind1
 
1
 
149
(0.6%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Oth1
 
 
 
778
(3.2%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
cá độ bóng đá trên điện thoại 2008 GE200311Lib10
(90.9%)
3
(30.0%)
130,077
(29.8%)
5
(45.5%)
226,015.418,582.4 
 
10
(90.9%)
 
 
10
(90.9%)
   NDP11
 
5
(45.5%)
126,121
(28.9%)
2
(18.2%)
563,060.518,017.35
(45.5%)
6
(54.5%)
5
(45.5%)
6
(54.5%)
   Grn10
(90.9%)
2
(20.0%)
35,053
(8.0%)
 
 
1 35,053.010
(90.9%)
 
 
10
(90.9%)
 
 
   Cons11
 
3
(27.3%)
113,803
(26.1%)
3
(27.3%)
337,934.318,967.24
(36.4%)
7
(63.6%)
4
(36.4%)
7
(63.6%)
   Ind3
(27.3%)
1
(33.3%)
28,697
(6.6%)
1
(9.1%)
 28,697.028,697.02
(18.2%)
 
 
2
(18.2%)
 
 
   Oth7
(63.6%)
 
 
2,302
(0.5%)
 
 
   4
(36.4%)
1
(9.1%)
4
(36.4%)
1
(9.1%)
2006 GE200311Lib11
 
 
 
177,406
(37.2%)
6
(54.5%)
329,567.719,711.82
(18.2%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
9
(81.8%)
   NDP11
 
4
(36.4%)
142,520
(29.9%)
2
(18.2%)
571,260.020,360.07
(63.6%)
4
(36.4%)
7
(63.6%)
4
(36.4%)
   Grn11
 
3
(27.3%)
12,400
(2.6%)
 
 
   2
(18.2%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
9
(81.8%)
   Cons11
 
 
 
141,756
(29.7%)
3
(27.3%)
347,252.023,626.09
(81.8%)
2
(18.2%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
   Ind2
(18.2%)
 
 
1,206
(0.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth5
(45.5%)
 
 
2,156
(0.5%)
 
 
    
 
2
(18.2%)
 
 
2
(18.2%)
2004 GE200311Lib11
 
3
(27.3%)
173,641
(39.7%)
6
(54.5%)
428,940.217,364.17
(63.6%)
4
(36.4%)
7
(63.6%)
4
(36.4%)
   NDP11
 
5
(45.5%)
124,371
(28.4%)
2
(18.2%)
562,185.517,767.37
(63.6%)
4
(36.4%)
7
(63.6%)
4
(36.4%)
   Grn11
 
3
(27.3%)
14,235
(3.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons11
 
 
 
122,594
(28.0%)
3
(27.3%)
240,864.724,518.8 
 
 
 
 
 
 
 
   PC3
(27.3%)
1
(33.3%)
1,459
(0.3%)
 
 
    
 
3
(27.3%)
 
 
3
(27.3%)
   Ind2
(18.2%)
 
 
506
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth3
(27.3%)
1
(33.3%)
1,037
(0.2%)
 
 
    
 
2
(18.2%)
 
 
2
(18.2%)
2000 Tr200311Lib11
 
 
 
155,266
(36.4%)
3
(27.3%)
851,755.314,115.1 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP11
 
 
 
102,650
(24.1%)
3
(27.3%)
234,216.720,530.0 
 
 
 
 
 
 
 
   CA11
 
 
 
40,622
(9.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   PC11
 
 
 
124,316
(29.1%)
5
(45.5%)
124,863.220,719.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth10
(90.9%)
 
 
3,758
(0.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2000 GE199611Lib11
 
1
(9.1%)
158,870
(36.5%)
4
(36.4%)
739,717.514,442.710
(90.9%)
 
 
10
(90.9%)
1
(9.1%)
   NDP11
 
5
(45.5%)
104,277
(24.0%)
3
(27.3%)
234,759.020,855.42
(18.2%)
9
(81.8%)
2
(18.2%)
9
(81.8%)
   Grn1
(9.1%)
 
 
590
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   CA11
 
2
(18.2%)
41,752
(9.6%)
 
 
    
 
1
(9.1%)
 
 
 
 
   PC11
 
1
(9.1%)
126,557
(29.1%)
4
(36.4%)
231,639.321,092.84
(36.4%)
7
(63.6%)
5
(45.5%)
6
(54.5%)
   Ind2
(18.2%)
 
 
692
(0.2%)
 
 
    
 
1
(9.1%)
 
 
1
(9.1%)
   Oth8
(72.7%)
1
(12.5%)
2,531
(0.6%)
 
 
   3
(27.3%)
1
(9.1%)
4
(36.4%)
1
(9.1%)
Sep00By19961NDP1
 
1
 
7,375
(27.1%)
 
 
1 7,375.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   CA1
 
 
 
4,385
(16.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   PC1
 
 
 
14,525
(53.4%)
1
 
 14,525.014,525.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Ind2
 
 
 
891
(3.3%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
1997 GE199611Lib11
 
3
(27.3%)
132,539
(28.4%)
 
 
9 14,726.6 
 
11
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
   NDP11
 
4
(36.4%)
142,081
(30.4%)
6
(54.5%)
 23,680.223,680.211
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
 
 
   Ref9
(81.8%)
2
(22.2%)
45,207
(9.7%)
 
 
   3
(27.3%)
6
(54.5%)
3
(27.3%)
6
(54.5%)
   PC11
 
1
(9.1%)
143,854
(30.8%)
5
(45.5%)
228,770.820,550.611
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
 
 
   Ind3
(27.3%)
 
 
1,515
(0.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth11
 
2
(18.2%)
2,174
(0.5%)
 
 
    
 
9
(81.8%)
 
 
9
(81.8%)
cá độ bóng đá trên điện thoại 1993 Tr199611Lib11
 
 
 
230,984
(52.1%)
11
 
 20,998.520,998.5 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP11
 
 
 
30,499
(6.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref11
 
 
 
59,290
(13.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   PC11
 
 
 
102,976
(23.2%)
 
 
10 10,297.6 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth11
 
 
 
19,736
(4.5%)
 
 
1 19,736.0 
 
 
 
 
 
 
 
1993 GE198711Lib11
 
3
(27.3%)
235,684
(52.0%)
11
 
 21,425.821,425.810
(90.9%)
1
(9.1%)
10
(90.9%)
1
(9.1%)
   NDP11
 
4
(36.4%)
30,907
(6.8%)
 
 
    
 
11
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
   Grn1
(9.1%)
 
 
307
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref11
 
2
(18.2%)
60,377
(13.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   PC11
 
2
(18.2%)
106,411
(23.5%)
 
 
11 9,673.7 
 
11
(100.0%)
 
 
11
(100.0%)
   Ind3
(27.3%)
 
 
9,334
(2.1%)
 
 
   2
(18.2%)
 
 
2
(18.2%)
 
 
   Oth21
 
1
(4.8%)
10,374
(2.3%)
 
 
   4
(36.4%)
3
(27.3%)
4
(36.4%)
3
(27.3%)
1988 GE198711Lib11
 
3
(27.3%)
223,175
(46.5%)
6
(54.5%)
537,195.820,288.6 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP11
 
4
(36.4%)
54,515
(11.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   PC11
 
 
 
196,390
(40.9%)
5
(45.5%)
639,278.017,853.6 
 
 
 
 
 
 
 
   Ind4
(36.4%)
 
 
653
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth9
(81.8%)
 
 
5,108
(1.1%)