tỷ lệ kèo trực tuyến_nhà cái uy tín _phần trăm đại lý

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
cá độ bóng đá trên điện thoại ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
Oct16By2016-10-2420132011102,84776,91134,26044.5%$112,532161
2015 GE2015-10-19201320113,645,2572,842,5041,937,22868.2%$643,851$7,721,01810%341965341
Nov14By2014-11-1720032011105,52678,48112,65216.1%$116,47910%15
Jun14By2014-06-3020032011239,150175,65431,18417.8%$235,41710%2102
Nov12By2012-11-2620032011127,89193,98427,73229.5%$102,12910%16111
2011 Tr2011-05-03201320113,645,2572,509,3901,395,88655.6%10%34165
2011 GE2011-05-02200320113,645,2572,509,3901,400,67455.8%$554,441$2,772,20310%2814037
2008 GE2008-10-14200320063,290,3502,433,6951,274,99252.4%$530,162$2,650,81010%281414521
2006 GE2006-01-23200320012,974,8072,322,1081,436,65561.9%$485,185$2,425,92710%2814132
2004 GE2004-06-28200320012,974,8072,171,5841,278,93258.9%$2,285,06310%28135292
May02By2002-05-1319962001115,49880,36018,51923.0%$73,32815%15
2000 Tr2000-11-28200320012,974,8072,087,8571,239,89359.4%281371
2000 GE2000-11-27199619962,696,8262,094,0011,259,79460.2%$1,899,30415%26133241
1997 GE1997-06-02199619962,545,5531,811,4131,059,34858.5%$1,730,62815%26141372
1993 Tr1993-10-2619962,545,5531,843,9841,184,49064.2%2613041
1993 GE1993-10-2519872,545,5531,851,8221,206,87165.2%$1,607,95615%261934241
Mar89By1989-03-13198772,96444,10522,95952.1%142
1988 GE1988-11-2119872,365,8251,557,6691,167,77075.0%15%2616730111
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
Oct16By20131Lib1
 
 
 
8,778
(25.6%)
 
 
1 8,778.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
1
 
353
(1.0%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Cons1
 
 
 
23,932
(69.9%)
1
 
 23,932.023,932.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Oth3
 
 
 
1,197
(3.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2015 GE201334Lib34
 
9
(26.5%)
473,416
(24.5%)
4
(11.8%)
26118,354.015,780.534
(100.0%)
 
 
34
(100.0%)
 
 
   NDP34
 
17
(50.0%)
224,800
(11.6%)
1
(2.9%)
3224,800.056,200.01
(2.9%)
33
(97.1%)
1
(2.9%)
33
(97.1%)
   Grn34
 
14
(41.2%)
48,742
(2.5%)
 
 
    
 
34
(100.0%)
 
 
34
(100.0%)
   Cons34
 
5
(14.7%)
1,150,101
(59.6%)
29
(85.3%)
539,658.733,826.53
(8.8%)
31
(91.2%)
3
(8.8%)
31
(91.2%)
   Ind14
(41.2%)
2
(14.3%)
16,422
(0.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth46
 
6
(13.0%)
17,160
(0.9%)
 
 
   10
(29.4%)
13
(38.2%)
10
(29.4%)
13
(38.2%)
Nov14By20031Lib1
 
 
 
2,518
(20.0%)
 
 
1 2,518.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
 
 
1,203
(9.5%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Cons1
 
 
 
7,884
(62.6%)
1
 
 7,884.07,884.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ind1
 
 
 
622
(4.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth1
 
 
 
374
(3.0%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
Jun14By20032Lib2
 
 
 
7,621
(24.5%)
 
 
2 3,810.52
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   NDP2
 
2
 
2,242
(7.2%)
 
 
    
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Grn2
 
 
 
1,444
(4.6%)
 
 
   1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   Cons2
 
 
 
18,607
(59.9%)
2
 
 9,303.59,303.5 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Oth2
 
 
 
1,155
(3.7%)
 
 
   1
(50.0%)
 
 
1
(50.0%)
 
 
Nov12By20031Lib1
 
 
 
9,033
(32.7%)
 
 
1 9,033.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
 
 
1,064
(3.8%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Grn1
 
 
 
7,090
(25.7%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Cons1
 
1
 
10,191
(36.9%)
1
 
 10,191.010,191.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ind1
 
 
 
141
(0.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth1
 
 
 
121
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2011 Tr201334Lib34
 
 
 
129,310
(9.3%)
 
 
6 21,551.7 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP34
 
 
 
234,731
(16.8%)
1
(2.9%)
26234,731.08,693.7 
 
 
 
 
 
 
 
   Grn34
 
 
 
73,058
(5.2%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons34
 
 
 
932,767
(66.8%)
33
(97.1%)
128,265.727,434.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth29
(85.3%)
 
 
26,024
(1.9%)
 
 
1 26,024.0 
 
 
 
 
 
 
 
2011 GE200328Lib28
 
9
(32.1%)
129,310
(9.3%)
 
 
3 43,103.35
(17.9%)
23
(82.1%)
5
(17.9%)
23
(82.1%)
   NDP28
 
11
(39.3%)
234,730
(16.8%)
1
(3.6%)
23234,730.09,780.428
(100.0%)
 
 
28
(100.0%)
 
 
   Grn28
 
10
(35.7%)
73,058
(5.2%)
 
 
    
 
28
(100.0%)
 
 
28
(100.0%)
   Cons28
 
3
(10.7%)
932,765
(66.8%)
27
(96.4%)
134,546.933,313.024
(85.7%)
4
(14.3%)
24
(85.7%)
4
(14.3%)
   PC1
(3.6%)
 
 
1,754
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ind7
(25.0%)
 
 
17,906
(1.3%)
 
 
1 17,906.0 
 
1
(3.6%)
 
 
1
(3.6%)
   Oth20
(71.4%)
4
(20.0%)
6,362
(0.5%)
 
 
   3
(10.7%)
10
(35.7%)
3
(10.7%)
10
(35.7%)
2008 GE200328Lib28
 
16
(57.1%)
144,646
(11.4%)
 
 
8 18,080.8 
 
28
(100.0%)
 
 
28
(100.0%)
   NDP28
 
9
(32.1%)
160,874
(12.7%)
1
(3.6%)
15160,874.010,054.618
(64.3%)
10
(35.7%)
18
(64.3%)
10
(35.7%)
   Grn28
 
12
(42.9%)
111,334
(8.8%)
 
 
3 37,111.328
(100.0%)
 
 
28
(100.0%)
 
 
   Cons28
 
2
(7.1%)
822,147
(64.7%)
27
(96.4%)
130,449.929,362.418
(64.3%)
10
(35.7%)
18
(64.3%)
10
(35.7%)
   Ind7
(25.0%)
 
 
24,907
(2.0%)
 
 
1 24,907.01
(3.6%)
 
 
1
(3.6%)
 
 
   Oth22
(78.6%)
6
(27.3%)
7,252
(0.6%)
 
 
   6
(21.4%)
5
(17.9%)
6
(21.4%)
5
(17.9%)
2006 GE200328Lib28
 
8
(28.6%)
219,214
(15.3%)
 
 
18 12,178.6 
 
28
(100.0%)
 
 
28
(100.0%)
   NDP28
 
10
(35.7%)
167,394
(11.7%)
 
 
8 20,924.325
(89.3%)
3
(10.7%)
25
(89.3%)
3
(10.7%)
   Grn28
 
8
(28.6%)
93,732
(6.5%)
 
 
1 93,732.019
(67.9%)
9
(32.1%)
19
(67.9%)
9
(32.1%)
   Cons28
 
2
(7.1%)
931,701
(65.0%)
28
 
 33,275.033,275.027
(96.4%)
1
(3.6%)
27
(96.4%)
1
(3.6%)
   PC1
(3.6%)
 
 
582
(0.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ind9
(32.1%)
 
 
13,897
(1.0%)
 
 
1 13,897.0 
 
2
(7.1%)
 
 
2
(7.1%)
   Oth19
(67.9%)
4
(21.1%)
6,197
(0.4%)
 
 
   1
(3.6%)
9
(32.1%)
1
(3.6%)
9
(32.1%)
2004 GE200328Lib28
 
7
(25.0%)
280,185
(22.0%)
2
(7.1%)
26140,092.510,006.615
(53.6%)
13
(46.4%)
15
(53.6%)
13
(46.4%)
   NDP28
 
11
(39.3%)
121,560
(9.5%)
 
 
   26
(92.9%)
2
(7.1%)
26
(92.9%)
2
(7.1%)
   Grn28
 
5
(17.9%)
78,146
(6.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons28
 
2
(7.1%)
786,271
(61.7%)
26
(92.9%)
230,241.228,081.1 
 
 
 
 
 
 
 
   PC1
(3.6%)
 
 
456
(0.0%)
 
 
    
 
1
(3.6%)
 
 
1
(3.6%)
   Ind2
(7.1%)
 
 
601
(0.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth20
(71.4%)
4
(20.0%)
7,778
(0.6%)
 
 
   4
(14.3%)
9
(32.1%)
4
(14.3%)
9
(32.1%)
May02By19961NDP1
 
 
 
3,813
(20.7%)
 
 
1 3,813.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Grn1
 
 
 
660
(3.6%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   CA1
 
 
 
13,200
(71.7%)
1
 
 13,200.013,200.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Ind1
 
 
 
428
(2.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth1
 
 
 
320
(1.7%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2000 Tr200328Lib28
 
 
 
259,615
(20.9%)
2
(7.1%)
18129,807.512,980.8 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP28
 
 
 
67,564
(5.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   CA28
 
 
 
729,346
(58.8%)
26
(92.9%)
228,051.826,048.1 
 
 
 
 
 
 
 
   PC28
 
 
 
167,537
(13.5%)
 
 
8 20,942.1 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth25
(89.3%)
 
 
15,831
(1.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
cá độ bóng đá trên điện thoại 2000 GE199626Lib26
 
6
(23.1%)
263,008
(20.9%)
2
(7.7%)
17131,504.013,842.57
(26.9%)
19
(73.1%)
7
(26.9%)
19
(73.1%)
   NDP26
 
7
(26.9%)
68,363
(5.4%)
 
 
   14
(53.8%)
12
(46.2%)
14
(53.8%)
12
(46.2%)
   Grn7
(26.9%)
 
 
6,320
(0.5%)
 
 
   3
(11.5%)
1
(3.8%)
3
(11.5%)
1
(3.8%)
   CA26
 
3
(11.5%)
739,514
(58.9%)
23
(88.5%)
332,152.828,442.8 
 
 
 
 
 
 
 
   PC26
 
1
(3.8%)
169,093
(13.5%)
1
(3.8%)
6169,093.024,156.16
(23.1%)
20
(76.9%)
6
(23.1%)
20
(76.9%)
   Ind5
(19.2%)
2
(40.0%)
4,463
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth17
(65.4%)
5
(29.4%)
5,238
(0.4%)
 
 
   3
(11.5%)
6
(23.1%)
3
(11.5%)
6
(23.1%)
1997 GE199626Lib26
 
8
(30.8%)
253,983
(24.0%)
2
(7.7%)
17126,991.513,367.510
(38.5%)
16
(61.5%)
10
(38.5%)
16
(61.5%)
   NDP26
 
9
(34.6%)
60,633
(5.7%)
 
 
   24
(92.3%)
2
(7.7%)
24
(92.3%)
2
(7.7%)
   Grn9
(34.6%)
3
(33.3%)
4,321
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref26
 
3
(11.5%)
577,551
(54.6%)
24
(92.3%)
224,064.622,213.519
(73.1%)
7
(26.9%)
19
(73.1%)
7
(26.9%)
   PC26
 
6
(23.1%)
152,309
(14.4%)
 
 
7 21,758.410
(38.5%)
16
(61.5%)
10
(38.5%)
16
(61.5%)
   Ind5
(19.2%)
2
(40.0%)
2,649
(0.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth23
(88.5%)
6
(26.1%)
5,474
(0.5%)
 
 
   1
(3.8%)
16
(61.5%)
1
(3.8%)
16
(61.5%)
1993 Tr199626Lib26
 
 
 
297,172
(25.1%)
3
(11.5%)
1799,057.314,858.6 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP26
 
 
 
48,296
(4.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref26
 
 
 
620,398
(52.4%)
23
(88.5%)
326,973.823,861.5 
 
 
 
 
 
 
 
   PC26
 
 
 
171,295
(14.5%)
 
 
6 28,549.2 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth26
 
 
 
47,329
(4.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
1993 GE198726Lib26
 
4
(15.4%)
317,489
(26.4%)
4
(15.4%)
1579,372.316,709.926
(100.0%)
 
 
26
(100.0%)
 
 
   NDP26
 
12
(46.2%)
52,897
(4.4%)
 
 
    
 
26
(100.0%)
 
 
26
(100.0%)
   Grn12
(46.2%)
1
(8.3%)
3,316
(0.3%)
 
 
   1
(3.8%)
2
(7.7%)
1
(3.8%)
2
(7.7%)
   Ref26
 
4
(15.4%)
629,402
(52.3%)
22
(84.6%)
428,609.224,207.826
(100.0%)
 
 
26
(100.0%)
 
 
   PC26
 
3
(11.5%)
176,041
(14.6%)
 
 
7 25,148.7 
 
26
(100.0%)
 
 
26
(100.0%)
   Ind17
(65.4%)
4
(23.5%)
5,758
(0.5%)
 
 
   4
(15.4%)
5
(19.2%)
4
(15.4%)
5
(19.2%)
   Oth60
 
14
(23.3%)
38,926
(3.2%)
 
 
   17
(65.4%)
5
(19.2%)
18
(69.2%)
5
(19.2%)
Mar89By19871Lib1
 
 
 
2,756
(12.0%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   NDP1
 
1
 
2,081
(9.1%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ref1
 
1
 
11,154
(48.7%)
1
 
 11,154.011,154.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   PC1
 
 
 
6,912
(30.2%)
 
 
1 6,912.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
1988 GE198726Lib26
 
7
(26.9%)
159,807
(13.7%)
 
 
5 31,961.4 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP26
 
7
(26.9%)
202,802
(17.4%)
1
(3.8%)
11202,802.016,900.2 
 
 
 
 
 
 
 
   Grn3
(11.5%)
1
(33.3%)
1,013
(0.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref26
 
4
(15.4%)
178,843
(15.4%)
 
 
9 19,871.4 
 
 
 
 
 
 
 
   PC26
 
2
(7.7%)
602,848
(51.8%)
25
(96.2%)
124,113.923,186.5 
 
 
 
 
 
 
 
   Ind17
(65.4%)
5
(29.4%)
2,533
(0.2%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth43
 
4
(9.3%)
17,063
(1.5%)