cách chơi máy đánh bạc_trang web đánh bạc_game slot đổi thưởng

Party Chart Data — Chart Title
Election Statistics
    
ElectionDate
Held
Rep
Order
Census
Year
Census
Pop.
Electors Voted% TO Nom. $
Limit
Cand. $
Limit
Reb.
Elig.
SeatsNomWom.Close
Races
3-way
Races
4-way
Races
Oct16By2016-10-2420132011102,84776,91134,26044.5%$112,532161
2015 GE2015-10-192013201110,286,9637,902,4905,468,57769.2%$1,934,733$22,930,94510%10454316018163
Nov14By2014-11-1720032011105,52678,48112,65216.1%$116,47910%15
Jun14By2014-06-3020032011239,150175,65431,18417.8%$235,41710%2102
Nov13By2013-11-2520032011188,038128,53450,09439.0%$191,9892921
Nov12By2012-11-2620032011238,833182,87066,86236.6%$200,12210%2121211
2011 Tr2011-05-032013201110,286,9637,174,1634,214,83758.8%10%1044981441
2011 GE2011-05-022003201110,286,9637,174,1624,229,81959.0%$1,727,770$8,638,85210%924651401531
Nov10By2010-11-2920032006154,469105,34630,13928.6%$174,21610%2124
Nov09By2009-11-0920032006111,23181,90324,54130.0%$89,08010%142
2008 GE2008-10-14200320069,520,3956,981,2513,963,22756.8%$1,656,035$8,280,17610%924741471142
Mar08By2008-03-1720032006187,564125,97738,71830.7%$174,67310%210411
2006 GE2006-01-23200320018,981,0616,741,7634,250,55763.0%$1,524,264$7,621,31910%92487109109
2004 GE2004-06-28200320018,981,0616,487,1443,923,40360.5%$7,310,31610%9250711620174
May02By2002-05-1319962001196,737139,01339,29428.3%$137,03815%211
2000 Tr2000-11-28200320018,981,0616,133,8733,739,42461.0%924441032
2000 GE2000-11-27199619968,525,4616,152,7773,806,05761.9%$6,107,76915%8851710672
Sep00By2000-09-1119961996102,46368,90227,74340.3%$72,46915%181
Nov99By1999-11-151996199672,92146,65615,70533.7%$60,40715%16
Mar98By1998-03-3019961996102,04180,58628,75635.7%$68,00115%181
1997 GE1997-06-02199619967,908,4845,581,8283,511,60162.9%$5,619,92715%885321231194
1993 Tr1993-10-2619967,908,4845,743,7033,801,00566.2%88440172122
1993 GE1993-10-2519877,908,4845,768,6033,879,57967.3%$5,246,76515%86710155212119
Mar89By1989-03-13198772,96444,10522,95952.1%142
1988 GE1988-11-2119877,321,8214,916,1503,776,37376.8%15%86536881493
ElectionRep
Order
Total
Seats
PartyNomWomenVotesSeats2ndsVotes
per Seat
Votes per
Seat+2nd
Since: Last ElectionLast General Election
Vote % UpVote % DownVote % UpVote % Down
Oct16By20131Lib1
 
 
 
8,778
(25.6%)
 
 
1 8,778.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
1
 
353
(1.0%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Cons1
 
 
 
23,932
(69.9%)
1
 
 23,932.023,932.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Oth3
 
 
 
1,197
(3.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2015 GE2013104Lib104
 
32
(30.8%)
1,703,193
(31.3%)
29
(27.9%)
5158,730.821,289.9103
(99.0%)
1
(1.0%)
103
(99.0%)
1
(1.0%)
   NDP104
 
48
(46.2%)
1,060,490
(19.5%)
20
(19.2%)
1953,024.527,192.12
(1.9%)
102
(98.1%)
2
(1.9%)
102
(98.1%)
   Grn103
(99.0%)
39
(37.9%)
274,060
(5.0%)
1
(1.0%)
1274,060.0137,030.021
(20.2%)
82
(78.8%)
21
(20.2%)
82
(78.8%)
   Cons104
 
22
(21.2%)
2,350,575
(43.1%)
54
(51.9%)
3343,529.227,018.13
(2.9%)
101
(97.1%)
3
(2.9%)
101
(97.1%)
   Ind27
(26.0%)
3
(11.1%)
24,498
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth101
(97.1%)
16
(15.8%)
34,999
(0.6%)
 
 
   20
(19.2%)
34
(32.7%)
20
(19.2%)
34
(32.7%)
Nov14By20031Lib1
 
 
 
2,518
(20.0%)
 
 
1 2,518.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
 
 
1,203
(9.5%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Cons1
 
 
 
7,884
(62.6%)
1
 
 7,884.07,884.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ind1
 
 
 
622
(4.9%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth1
 
 
 
374
(3.0%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
cá độ bóng đá trên điện thoại Jun14By20032Lib2
 
 
 
7,621
(24.5%)
 
 
2 3,810.52
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   NDP2
 
2
 
2,242
(7.2%)
 
 
    
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Grn2
 
 
 
1,444
(4.6%)
 
 
   1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   Cons2
 
 
 
18,607
(59.9%)
2
 
 9,303.59,303.5 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Oth2
 
 
 
1,155
(3.7%)
 
 
   1
(50.0%)
 
 
1
(50.0%)
 
 
Nov13By20032Lib2
 
 
 
18,520
(37.0%)
 
 
2 9,260.02
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   NDP2
 
1
(50.0%)
3,874
(7.7%)
 
 
    
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Grn2
 
1
(50.0%)
2,203
(4.4%)
 
 
   1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   Cons2
 
 
 
25,226
(50.4%)
2
 
 12,613.012,613.0 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Oth1
(50.0%)
 
 
271
(0.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Nov12By20032Lib2
 
 
 
14,130
(21.2%)
 
 
1 14,130.01
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   NDP2
 
 
 
15,571
(23.4%)
1
(50.0%)
 15,571.015,571.0 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Grn2
 
 
 
20,479
(30.7%)
 
 
1 20,479.02
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   Cons2
 
1
(50.0%)
15,845
(23.8%)
1
(50.0%)
 15,845.015,845.0 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Ind2
 
 
 
333
(0.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth2
 
 
 
314
(0.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2011 Tr2013104Lib104
 
 
 
500,728
(11.9%)
3
(2.9%)
16166,909.326,354.1 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP104
 
 
 
1,117,689
(26.5%)
17
(16.3%)
6965,746.412,996.4 
 
 
 
 
 
 
 
   Grn104
 
 
 
246,612
(5.9%)
1
(1.0%)
 246,612.0246,612.0 
 
 
 
 
 
 
 
   Cons104
 
 
 
2,305,151
(54.7%)
83
(79.8%)
1827,772.922,823.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth82
(78.8%)
 
 
44,663
(1.1%)
 
 
1 44,663.0 
 
 
 
 
 
 
 
cá độ bóng đá trên điện thoại 2011 GE200392Lib92
 
33
(35.9%)
500,733
(11.9%)
4
(4.3%)
10125,183.335,766.610
(10.9%)
82
(89.1%)
11
(12.0%)
81
(88.0%)
   NDP92
 
35
(38.0%)
1,117,685
(26.5%)
15
(16.3%)
6474,512.314,147.987
(94.6%)
5
(5.4%)
89
(96.7%)
3
(3.3%)
   Grn92
 
38
(41.3%)
246,610
(5.9%)
1
(1.1%)
 246,610.0246,610.05
(5.4%)
87
(94.6%)
3
(3.3%)
89
(96.7%)
   Cons92
 
23
(25.0%)
2,305,145
(54.7%)
72
(78.3%)
1732,015.925,900.576
(82.6%)
16
(17.4%)
76
(82.6%)
16
(17.4%)
   PC4
(4.3%)
 
 
2,560
(0.1%)
 
 
    
 
1
(1.1%)
 
 
1
(1.1%)
   Ind26
(28.3%)
 
 
24,192
(0.6%)
 
 
1 24,192.01
(1.1%)
6
(6.5%)
1
(1.1%)
6
(6.5%)
   Oth67
(72.8%)
11
(16.4%)
17,909
(0.4%)
 
 
   8
(8.7%)
26
(28.3%)
7
(7.6%)
28
(30.4%)
Nov10By20032Lib2
 
1
(50.0%)
8,771
(29.2%)
1
(50.0%)
 8,771.08,771.01
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   NDP2
 
1
(50.0%)
10,252
(34.2%)
 
 
2 5,126.01
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   Grn2
 
1
(50.0%)
913
(3.0%)
 
 
    
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Cons2
 
1
(50.0%)
9,681
(32.3%)
1
(50.0%)
 9,681.09,681.0 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   Oth4
 
 
 
370
(1.2%)
 
 
   1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
Nov09By20031Lib1
 
 
 
2,528
(10.3%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   NDP1
 
 
 
12,171
(49.7%)
1
 
 12,171.012,171.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Grn1
 
1
 
1,047
(4.3%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Cons1
 
1
 
8,730
(35.7%)
 
 
1 8,730.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
2008 GE200392Lib92
 
43
(46.7%)
642,531
(16.3%)
7
(7.6%)
2491,790.120,726.87
(7.6%)
85
(92.4%)
6
(6.5%)
86
(93.5%)
   NDP92
 
36
(39.1%)
847,568
(21.5%)
14
(15.2%)
4660,540.614,126.142
(45.7%)
50
(54.3%)
42
(45.7%)
50
(54.3%)
   Grn92
 
33
(35.9%)
334,291
(8.5%)
 
 
3 111,430.390
(97.8%)
2
(2.2%)
91
(98.9%)
1
(1.1%)
   Cons92
 
17
(18.5%)
2,072,662
(52.5%)
71
(77.2%)
1829,192.423,288.377
(83.7%)
15
(16.3%)
78
(84.8%)
14
(15.2%)
   PC2
(2.2%)
 
 
425
(0.0%)
 
 
    
 
2
(2.2%)
 
 
2
(2.2%)
   Ind22
(23.9%)
1
(4.5%)
28,736
(0.7%)
 
 
1 28,736.03
(3.3%)
3
(3.3%)
3
(3.3%)
3
(3.3%)
   Oth82
(89.1%)
17
(20.7%)
23,340
(0.6%)
 
 
   24
(26.1%)
22
(23.9%)
24
(26.1%)
22
(23.9%)
Mar08By20032Lib2
 
2
 
13,451
(34.8%)
1
(50.0%)
113,451.06,725.5 
 
2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
   NDP2
 
1
(50.0%)
5,894
(15.3%)
 
 
   1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   Grn2
 
 
 
4,112
(10.7%)
 
 
   2
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   Cons2
 
1
(50.0%)
14,996
(38.8%)
1
(50.0%)
114,996.07,498.02
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   Oth2
 
 
 
151
(0.4%)
 
 
   1
(50.0%)
 
 
1
(50.0%)
 
 
2006 GE200392Lib92
 
20
(21.7%)
961,554
(22.7%)
14
(15.2%)
4068,682.417,806.615
(16.3%)
77
(83.7%)
15
(16.3%)
77
(83.7%)
   NDP92
 
33
(35.9%)
930,976
(22.0%)
13
(14.1%)
3571,613.519,395.366
(71.7%)
26
(28.3%)
66
(71.7%)
26
(28.3%)
   Grn92
 
20
(21.7%)
225,443
(5.3%)
 
 
1 225,443.053
(57.6%)
39
(42.4%)
53
(57.6%)
39
(42.4%)
   Cons92
 
11
(12.0%)
2,060,866
(48.6%)
65
(70.7%)
1531,705.625,760.879
(85.9%)
13
(14.1%)
79
(85.9%)
13
(14.1%)
   PC4
(4.3%)
 
 
2,030
(0.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ind34
(37.0%)
4
(11.8%)
36,160
(0.9%)
 
 
1 36,160.01
(1.1%)
6
(6.5%)
1
(1.1%)
6
(6.5%)
   Oth81
(88.0%)
21
(25.9%)
20,956
(0.5%)
 
 
   15
(16.3%)
31
(33.7%)
15
(16.3%)
31
(33.7%)
cá độ bóng đá trên điện thoại 2004 GE200392Lib92
 
20
(21.7%)
1,048,594
(26.8%)
14
(15.2%)
5474,899.615,420.551
(55.4%)
41
(44.6%)
51
(55.4%)
41
(44.6%)
   NDP92
 
29
(31.5%)
793,256
(20.3%)
9
(9.8%)
2488,139.624,038.176
(82.6%)
16
(17.4%)
76
(82.6%)
16
(17.4%)
   Grn92
 
22
(23.9%)
212,430
(5.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Cons92
 
8
(8.7%)
1,779,343
(45.5%)
68
(73.9%)
1326,166.821,967.2 
 
 
 
 
 
 
 
   PC1
(1.1%)
 
 
456
(0.0%)
 
 
    
 
1
(1.1%)
 
 
1
(1.1%)
   Ind25
(27.2%)
5
(20.0%)
42,368
(1.1%)
1
(1.1%)
142,368.021,184.0 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth113
 
32
(28.3%)
33,159
(0.8%)
 
 
   6
(6.5%)
49
(53.3%)
6
(6.5%)
49
(53.3%)
May02By19962Lib1
(50.0%)
 
 
8,862
(22.7%)
1
(50.0%)
 8,862.08,862.0 
 
1
(50.0%)
 
 
1
(50.0%)
   NDP2
 
 
 
6,919
(17.7%)
 
 
1 6,919.02
(100.0%)
 
 
2
(100.0%)
 
 
   Grn1
(50.0%)
 
 
660
(1.7%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   CA2
 
 
 
17,697
(45.2%)
1
(50.0%)
117,697.08,848.51
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
   PC1
(50.0%)
 
 
3,583
(9.2%)
 
 
   1
(50.0%)
 
 
1
(50.0%)
 
 
   Ind1
(50.0%)
 
 
428
(1.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth3
 
 
 
965
(2.5%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2000 Tr200392Lib92
 
 
 
944,685
(25.3%)
14
(15.2%)
5567,477.513,691.1 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP92
 
 
 
460,670
(12.3%)
9
(9.8%)
951,185.625,592.8 
 
 
 
 
 
 
 
   CA92
 
 
 
1,864,069
(49.8%)
68
(73.9%)
1927,412.821,426.1 
 
 
 
 
 
 
 
   PC89
(96.7%)
 
 
374,263
(10.0%)
1
(1.1%)
9374,263.037,426.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth79
(85.9%)
 
 
95,737
(2.6%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2000 GE199688Lib88
 
18
(20.5%)
958,042
(25.3%)
14
(15.9%)
5368,431.614,299.130
(34.1%)
57
(64.8%)
30
(34.1%)
58
(65.9%)
   NDP88
 
18
(20.5%)
466,723
(12.3%)
8
(9.1%)
958,340.427,454.321
(23.9%)
67
(76.1%)
20
(22.7%)
68
(77.3%)
   Grn38
(43.2%)
9
(23.7%)
43,499
(1.1%)
 
 
   22
(25.0%)
5
(5.7%)
24
(27.3%)
3
(3.4%)
   CA87
(98.9%)
11
(12.6%)
1,892,329
(49.9%)
64
(72.7%)
1929,567.622,799.1 
 
1
(1.1%)
 
 
 
 
   PC85
(96.6%)
9
(10.6%)
378,197
(10.0%)
2
(2.3%)
7189,098.542,021.934
(38.6%)
50
(56.8%)
35
(39.8%)
50
(56.8%)
   Ind33
(37.5%)
10
(30.3%)
15,163
(0.4%)
 
 
   5
(5.7%)
8
(9.1%)
5
(5.7%)
8
(9.1%)
   Oth98
 
31
(31.6%)
38,296
(1.0%)
 
 
   22
(25.0%)
23
(26.1%)
23
(26.1%)
22
(25.0%)
Sep00By19961NDP1
 
 
 
3,470
(12.6%)
 
 
1 3,470.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Grn1
 
1
 
2,115
(7.7%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   CA1
 
 
 
19,417
(70.3%)
1
 
 19,417.019,417.0 
 
 
 
 
 
 
 
   Ind4
 
 
 
1,458
(5.3%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Oth1
 
 
 
1,159
(4.2%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
Nov99By19961Lib1
 
 
 
2,448
(15.6%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   NDP1
 
 
 
6,353
(40.6%)
1
 
 6,353.06,353.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Grn1
 
 
 
175
(1.1%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref1
 
 
 
4,321
(27.6%)
 
 
1 4,321.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   PC1
 
 
 
2,242
(14.3%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Ind1
 
 
 
111
(0.7%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Mar98By19961Lib1
 
 
 
11,284
(39.4%)
1
 
 11,284.011,284.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   NDP1
 
 
 
4,869
(17.0%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Grn1
 
 
 
667
(2.3%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   Ref1
 
 
 
10,195
(35.6%)
 
 
1 10,195.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   PC1
 
 
 
1,381
(4.8%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ind2
 
 
 
120
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth1
 
 
 
156
(0.5%)
 
 
   1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
1997 GE199688Lib88
 
23
(26.1%)
965,178
(27.6%)
15
(17.0%)
4664,345.215,822.629
(33.0%)
59
(67.0%)
29
(33.0%)
59
(67.0%)
   NDP88
 
25
(28.4%)
584,375
(16.7%)
12
(13.6%)
1648,697.920,870.576
(86.4%)
12
(13.6%)
76
(86.4%)
12
(13.6%)
   Grn39
(44.3%)
18
(46.2%)
34,763
(1.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref88
 
9
(10.2%)
1,505,445
(43.0%)
60
(68.2%)
1625,090.819,808.574
(84.1%)
14
(15.9%)
74
(84.1%)
14
(15.9%)
   PC88
 
13
(14.8%)
365,830
(10.5%)
1
(1.1%)
10365,830.033,257.324
(27.3%)
64
(72.7%)
24
(27.3%)
64
(72.7%)
   Ind33
(37.5%)
5
(15.2%)
13,787
(0.4%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth108
 
30
(27.8%)
28,295
(0.8%)
 
 
   1
(1.1%)
65
(73.9%)
1
(1.1%)
65
(73.9%)
1993 Tr199688Lib88
 
 
 
1,144,060
(30.1%)
30
(34.1%)
4638,135.315,053.4 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP88
 
 
 
513,785
(13.5%)
5
(5.7%)
15102,757.025,689.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Ref88
 
 
 
1,452,934
(38.2%)
53
(60.2%)
2027,413.819,903.2 
 
 
 
 
 
 
 
   PC88
 
 
 
501,887
(13.2%)
 
 
7 71,698.1 
 
 
 
 
 
 
 
   Oth88
 
 
 
188,339
(5.0%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
1993 GE198786Lib86
 
18
(20.9%)
1,175,820
(30.4%)
27
(31.4%)
4543,548.916,330.884
(97.7%)
2
(2.3%)
84
(97.7%)
2
(2.3%)
   NDP86
 
32
(37.2%)
524,894
(13.6%)
8
(9.3%)
1265,611.826,244.7 
 
86
(100.0%)
 
 
86
(100.0%)
   Grn36
(41.9%)
8
(22.2%)
15,313
(0.4%)
 
 
   12
(14.0%)
6
(7.0%)
12
(14.0%)
6
(7.0%)
   Ref86
 
11
(12.8%)
1,476,522
(38.2%)
51
(59.3%)
2128,951.420,507.372
(83.7%)
 
 
72
(83.7%)
 
 
   PC86
 
18
(20.9%)
515,591
(13.3%)
 
 
8 64,448.9 
 
86
(100.0%)
 
 
86
(100.0%)
   Ind74
(86.0%)
13
(17.6%)
15,648
(0.4%)
 
 
   11
(12.8%)
17
(19.8%)
11
(12.8%)
17
(19.8%)
   Oth256
 
55
(21.5%)
160,762
(4.2%)
 
 
   51
(59.3%)
19
(22.1%)
52
(60.5%)
19
(22.1%)
Mar89By19871Lib1
 
 
 
2,756
(12.0%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   NDP1
 
1
 
2,081
(9.1%)
 
 
    
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
   Ref1
 
1
 
11,154
(48.7%)
1
 
 11,154.011,154.01
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
 
 
   PC1
 
 
 
6,912
(30.2%)
 
 
1 6,912.0 
 
1
(100.0%)
 
 
1
(100.0%)
1988 GE198786Lib86
 
18
(20.9%)
766,313
(20.4%)
6
(7.0%)
16127,718.834,832.4 
 
 
 
 
 
 
 
   NDP86
 
18
(20.9%)
1,116,380
(29.7%)
32
(37.2%)
2834,886.918,606.3 
 
 
 
 
 
 
 
   Grn24
(27.9%)
5
(20.8%)
10,168
(0.3%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Ref72
(83.7%)
8
(11.1%)
275,767
(7.3%)
 
 
9 30,640.8 
 
 
 
 
 
 
 
   PC86
 
10
(11.6%)
1,534,717
(40.8%)
48
(55.8%)
3331,973.318,947.1 
 
 
 
 
 
 
 
   Ind55
(64.0%)
12
(21.8%)
7,327
(0.2%)
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Oth127
 
17
(13.4%)
53,957
(1.4%)